مساجد اتوبان چمران

parallax background

نام مسجد

نشانی مسجد

الرضا علیه السلاماتوبان شهید چمران، خیابان محمد طاهر
اباالفضل علیه السلاماتوبان شهید چمران، خیابان آل محمد علیهم السلام، کوچه پرستار 22
اباالفضل علیه السلامبزرگراه چمران، بعد از کوچه بنایی، جنب پمپ بنزین
ماه بنی هاشم علیه السلاماتوبان شهید چمران، کوچه آرام، جنب داروخانه شبانه روزی شایگان
اباالفضل علیه السلامخیابان چمران، خیابان آل محمد علیهم السلام، کوی شهید واثقی، کوی اخوان
کعبهاتوبان شهید چمران، خیابان آل محمد علیهم السلام، فرعی15، کوچه شهید واثقی
مهدی آل محمد عجل الله تعالیبزرگراه شهید چمران، انتهای مجتمع مسکونی میثم
موسی کاظمبزرگراه شهید چمران، خیابان محمد طاهر