مساجد خیابان زینبیه

parallax background

نام مسجد

نشانی مسجد

الجليلخیابان زينبيه لاله خیابان طبيب اصفهانی کوی آزادی پشت باقوشخانه کوی شهيد محمدی
فخرخیابان زينبيه سه راه فاطمی خیابان خرداد کوی مسجد فخر
جوادالائمه عليه السلامخ زينبيه مقابل بيمه تأمين اجتماعی ک ج پارک باقوشخانه، ميدان قدس-خیابان لاله،کوچه شهيد عبائی
قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجهخیابان زينبيه بعد از چهارراه بنايی داخل کوی سمت چپ
خاتم الاوصياء عليه السلامخيابان لاله، خیابان شاهد
المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفخیابان زينبيه کوی 110 مدرس خیابان مولوی
حجتيهخ زينبيه سه راه دولت آباد 10متری چيت سازان 24متری اول(غربی) کوچه 4 شهيد صادقی
فاطميه سلام الله عليهاخیابان زينبيه سه راه فاطميه
امام زمان علیه السلامخیابان زينبيه مقابل پارک باقوشخانه
نبی اکرم (ص)خیابان زينبيه چهارراه بنايی خیابان اوحدی
محبان حضرت مهدی علیه السلامخيابان زينيبه پارک لاله کوی شهيد خدامی
امام جعفرصادق عليه السلامخیابان زينبيه خیابان شهيد مفتح خیابان جماران دارک خیابان آيت الله غفاری دارک
شهدای گمنامخیابان زينبيه خیابان شهيد مفتح دارک کوی فرشته
ابالفضل عليه السلامزينبيه خیابان دکتر مفتح کوچه عمار
چهارده معصوم عليهم السلامخیابان زينبيه چهارراه عاشق اصفهانی روبروی گرمابه
انصارالحسين عليه السلامخیابان زينبيه خیابان عاشق اصفهانی
صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجهخیابان زينبيه خ عاشق اصفهانیي شرقی م گلستان
قمر بنی هاشم عليه السلام خیابان زينبيه خیابان عاشق اصفهانی
ابالفضل عليه السلامخیابان عاشق اصفهانی شرقی ارزنان
الکريمخیابان عاشق اصفهانی شرقی خیابان زينبيه سمت راست روبروي سايپا
حضرت عباس عليه السلامخیابان زينبيه شمالی مقابل ورزشگاه بهمن
چهارده معصوم عليهم السلامخیابان زينبيه شمالی ايستگاه سودان کوی شهيد دستگردی
رضویخیابان زينبيه محله سودان
امام صادق عليه السلامخیابان زينبيه شمالی کوی سودان کوی زيبا
قمر بنی هاشم عليه السلامخیابان زينبيه پل اتحاد سودان
امام حسن عليه السلامخیابان زينبيه ايستگاه سلمان کوی عمان سامانی
صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجهخیابان زينبيه ايستگاه سلمان ک تالار جنب مکينه آب
ابالفضل عليه السلام خیابان زينبيه شمالي ايستگاه سلمان خیابان 8 متری لاله نبش کوچه فدک
امام حسن عليه السلامخیابان زينبيه خیابان ايت الله غفاری دارک
امام حسين عليه السلامخیابان آيت الله غفاری جاده حبيب آباد کوی ميثم
آيت الله دهکردیخیابان آيت الله غفاری آستانه زينبيه
دارالقرآن الکريمزينبيه، خيابان آيت اله غفاری کوچه آيت اله غفاری
الرضا عليه السلامخیابان زينبيه خیابان آيت الله غفاری کوی سردار جنگل
قدسزينبيه خیابان آيت الله غفاری شهرک امام خمينی ره
مسجد مهدي فاطمه عجل الله تعالی فرجهخیابان آیت الله غفاری کوچه بی سیم
امام حسن مجتبی علیه السلامخیابان زينبيه، خیابان غفاری، شهرک امام حسين علیه السلام
المهدی عجل الله تعالی فرجه دارکزينبيه، دارک، خیابان آيت الله غفاری
امام حسن مجتبی علیه السلامخیابان زينبيه باسکول نبش کوی شهيد مرادی
مسجد و حسينيه قمر بنی هاشم علیه السلام خیابان زينبيه، ايستگاه باسکول، انتهای کوی روح الله، کوی قمر بنی هاشم
امام حسن مجتبی علیه السلامخیابان زينبيه بیست و چهار متری اول کوی شهامت شيخ طوسی اول
امام حسين عليه السلامخیابان زينبيه خیابان مهديه خیابان صدر ارزنان
امام حسين عليه السلامخیابان بعثت، خیابان گلستان، کوی تاوان، يونارت
امام حسين عليه السلامخیابان زينبيه، خیابان شهيد دستغيب ارزنان
صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجهخیابان زينبيه جنب مادی ارزنان
مسجد و حسینیه صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجهخیابان زينبيه ارزنان کوی حمام کوی مشکينه
علي اصغر عليه السلام خیابان زينبيه ارزنان
اباعبدالله الحسين علیه السلامزينبيه ارزنان کوی بهار آزادی کوی شهید رجائی
حمزه سيد الشهداء علیه السلامخیابان زينبيه دوطفلان محله سودان کوی شهيد کاظميان
حبيب ابن مظاهرخیابان زينبيه دو طفلان 10متری چيت سازان
مسجد و حسینیه امام رضاي غريبخیابان زينبيه ايستگاه يزدان 16متري طالقانی
شهيد مطهريزينبيه، ايستگاه يزدان
امام زمان علیه السلامزينبيه کوی سودان 16 متری طالقانی
الزهرا سلام الله علیهاميدان لاله مجتمع مسکونی لاله
امام زمان علیه السلامخیابان زينبيه انتهای 16 متری طالقانی
سلمانخیابان زينبيه
قائم عجل الله تعالی فرجه الشریفخیابان عمان سامانی ايستگاه سلمان
اباعبدالله الحسين علیه السلامخیابان عمان سامانی کوی رضوی
قمر بنی هاشم عليه السلامخیابان زينبيه کوی شهيد حسن پورعمان سامانی، کوی شباهنگ
فيضخیابان زينبيه کوی آستانه زينبيه
ابالفضل عليه السلامزينبيه پشت حرم مطهر8 متری لاله کوی فدک
مسلم ابن عقيل علیه السلامخیابان زينبيه اول حبيب آباد
منتظر المهدی عجل الله تعالی فرجهزينبيه کوی منتظر المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
المهدی عجل الله تعالی فرجه خیابان زينبيه، خيابان باطان باتون، شهرک مهديه
امام هادی عليه السلامخیابان زينبيه مجتمع مسکونی سرو
آزادگانخیابان زينبيه شهرک آزادگان
موسي بن جعفرعليه السلامخیابان زينبيه چهارراه بنايی خیابان شاهد
اباعبدالله الحسين علیه السلام خیابان زينبيه، چهار راه قدس، 12متری پارک نهاد
دارکزينبيه، کوی طلاب
امام حسن مجتبی علیه السلامخیابان زينبيه، 16 متری طالقانی
در حال احداثخیابان عاشق اصفهانی-کوی شقايق
حضرت اباالفضل علیه السلامخیابان عاشق اصفهانی، کوی گلها
قمر بنی هاشم عليه السلام بزرگراه بعثت
مشعر الحرامبلوار بعثت چهار راه گاز ابتدای خيابان فلاطوری