مساجد خیابان مشتاق سوم

parallax background

نام مسجد

نشانی مسجد

النبی صلی الله علیه و آلهمشتاق سوم خیابان سلمان فارسی، سه راهی پينارت
نورالمهدی عجل الله تعالی فرجه مشتاق سوم سه راه پينارت، روشن دشت، دنبال كانال، فاز 2 ، ش زاينده رود، جنب ترانس برق
امير المومنين علیه السلاممشتاق سوم، بيمارستان چمران، روستای کلم خواران
مسجد وحسینیه حضرت ابالفضل علیه السلاممشتاق دو، کوی شهيد عليخانی، نبش بلوار لاله
چهارده معصوم عليهم السلامخیابان مشتاق خیابان مهر کوچه شهيد عليخانی
چی پنج تن مشتاق سوم سه راه پينارت کوی شهید اکبريان
حسن ابن علی عليه السلاممشتاق سوم محله سيمی جنب بيمارستان چمران
امام حسن مجتبی علیه السلاممشتاق سوم کوی سوم روستای زوان
امام سجاد عليه السلاممشتاق دوم پينارت منطقه جی