سفارش تلفنی تاج گل

سفارش تلفنی یعنی

صرفه جویی در وقت و هزینه

بدون مراجعه حضوری

برای استفاده آسان تر از این خدمات می توانید با پر کردن فرم عضویت تاج گل و دریافت کد اشتراک به جمع ۶۰.۰۰۰ نفری اعضا پیوسته ازمزایای معنوی آن بهره مند شوید.
با پر کردن این فرم در تماسهای بعدی با اعلام کد عضویت تاج گل انتخاب شده به محل مورد نظر ارسال می گردد.
جهت سفارش تاج گل با تلفنهای ۳۲۳۵۳۸۳۸ یا ۳۲۳۶۸۲۸۶ با پیش شماره ۰۳۱ تماس حاصل فرمایید

.