سفارش اینترنتی تاج گل

گالری تاج گل

لطفا به این نکات توجه کنید
1- این موسسه سفارشات شما را در روز مراسم و حداکثر تا یک ساعت و نیم بعد از سفارش به محل ارسال می نماید
2- زمان ارسال سفارش 8 صبح تا 4 بعد از ظهر است
3- ارسال سفارش در روزهای تعطیل تا ساعت 13 می باشد